15/03/2010

FAKE NT REAL
JUZ SAYIN SAW DIZ FAKE HAT. DIZ IZ NOT DA REAL BORN2SING HAT. DIZ IZ NOT DA 1 WE SELL. BORN2SING R 4 REAL. R PRO-DOCS R QUAL-E-T. ALSO I WAZ HOPIN DAT U ALL CULD LET UZ NO WAT U TINK BOUT DA LAW. IZ IT A GUD TING OR NT? WE R 4 DA LAW BUT NOT 4 DA CRIMANAL! BORN2ING 4 EVA ---

1 comment: